Osebna izkaznica

Uradni naziv:
DRUŠTVO »PEVSKA SKUPINA CINTARE«

Umetniški vodja:
Ga. Mira Nastran

Predsednica društva:
Ga. Judita Strmčnik

Matična št.: 2201178
Davčna št.: 52337596
Št.trans.rač.:
05100-8012208994 pri ABANKI VIPA LJ

Poštni naslov:
Škrabčeva ul 27,
1000 LJUBLJANA

Telefon: 01 564 43 48
GSM: 041 382 770
E - pošta:
judita.strmcnik@siol.net


4. Mednarodni festival malih vokalnih sestavov – Velika Gorica (Hrvaška)

CINTARE smo se decembra 2010 udeležile 4. Mednarodnega festivala malih vokalnih sestavov  v Veliki Gorici na Hrvaškem, kjer smo dostojno in uspešno zastopale našo državo. Med šestimi tekmovalnimi skupinami, ki so se predstavile s po štirimi pesmimi, smo osvojile  prvo mesto, prijele pa smo tudi posebno priznanje za atraktivnost programa.

 

IV. Mednarodni festival malih vokalnih sestavov v Veliki Gorici 2010, ki ga je organiziralo Kulturno umetniško društvo »Gradiči«, je potekalo v okviru decembrskih Lucijinih dni v Veliki Gorici. Festival je imel tekmovalni značaj, kjer se je ocenjevala kakovost in pristnost ljudskega  petja ter noše oz oblačila in folklorni kostumi pevk in pevcev.

Propozicije za udeležence tekmovalnega dela festivala so zahtevale, da vsaka od skupin predstavi po štiri pesmi, od katerih morata biti dve iz ožjega okolja, od koder prihaja skupina, dve pesmi sta lahko bili iz širšega območja, časovna omejitev za predstavitev pesmi je bila maksimalno 12 minut, kot pogoj pa je organizator tudi predpisal, da se morajo skupine predstaviti v narodnih nošah oz. kostumih.

Vsem zahtevam organizatorja je SP CINTARE zadostila, za predstavitev sta bili izbrani dve gorenjski pesmi ter po ena iz Rezije in ena iz Bele Krajine (Glej prilogo 2), glede predstavitve noš pa ima PS že v osnovi tak  koncept, da vsaka od pevk nosi nošo – kostum ene od slovenskih pokrajin.

Na IV. Mednarodni festival malih vokalnih sestavov v Veliki Gorici se je v tekmovalnem delu predstavilo šest skupin: KUD Veseli Međimurci  iz Čakovca – Hrvaška, KUD Bobovac iz Kaknja – BIH, Folklorna skupina Anno 93, Dunaj – Avstrija, Klapa Kaštadi iz Krka – Hrvaška, Folklorna družina Vuga iz Karlovca, Hrvatska  ter PS CINTARE iz Ljubljane. V prostem revialnem delu pa so naslopile še Zbor Kraljice katarine iz Kraljeve Sutjeske – BIH,   KUD Bobovac iz Kaknja – BIH ter gostitelj festivala Vokalna sekcija KUD-a Gradiči.

Strokovna komisija je za zmagovalko IV. Mednarodnega festivala malih vokalnih sestavov v Veliki Gorici izbrala in proglasila PS CINTARE. Skupina je prejela tudi dodatno nagrado za atraktivnost programa. Podeljene so bile še nagrade za najboljšo tehnično izvedbo (FS Vuga), za izvirnost (HFS Bobovac), za kostumografijo (KUD Veseli Međimurci) in splošni scenski vtis (FS Anno 93 iz Dunaja).

Predstavitev  PS CINTARE in zastopanje Slovenije na Mednarodnem festivalu v Veliki Gorici je bilo vsekakor uspešno, o čemer, poleg doseženega prvega mesta, govorijo tudi izrečene čestitke mnogih poslušalcev in samih udeležencev festivala. Pevke so bile tudi povabljene na Radio Velika Gorica kot gostje festivala, kjer so se v živo predstavile ter govorile predvsem o njihovem odnosu do ljudskega petja ter načinu delovanja pevske skupine  CINTARE.


PS Cintare


"Najbolje su Slovenke -  Zmagovalna skupina CINTARE"
CityPortal Hrvatska

 

Dokler sem še mlada bila

S pomočjo predvajalnika spodaj lahko poslušate odlomke pesmi iz zgoščenke Dokler sem še mlada bila skupine Cintare, posnete oktobra 2013.

CD


PopUp MP3 Player (New Window)

Kamer sen lani tancela

S pomočjo predvajalnika spodaj lahko poslušate odlomke pesmi iz zgoščenke Kamer sen lani tancela skupine Cintare, posnete oktobra 2008.

CD


PopUp MP3 Player (New Window)