Osebna izkaznica

Uradni naziv:
DRUŠTVO »PEVSKA SKUPINA CINTARE«

Umetniški vodja:
Ga. Mira Nastran

Predsednica društva:
Ga. Judita Strmčnik

Matična št.: 2201178
Davčna št.: 52337596
Št.trans.rač.:
05100-8012208994 pri ABANKI VIPA LJ

Poštni naslov:
Škrabčeva ul 27,
1000 LJUBLJANA

Telefon: 01 564 43 48
GSM: 041 382 770
E - pošta:
judita.strmcnik@siol.net


11. Mednarodni festival »ETNO GLAS« v Pančevu

CINTARE smo se na povabilo organizatorja Kulturno umetniškega društva »Stanko Paunović novembra 2011 udeležile 11. Mednarodnega festivala »ETNO GLAS« v Pančevu, od koder smo se vrnile s priznanji za tradicionalno - izvorno ljudsko petje.

 

»ETNO GLAS« je eden redkih festivalov v Srbiji, ki promovira in neguje tradicionalno izvorno petje različnih etničnih skupin s prostora bivše Jugoslavije kot tudi gostujočih skupin iz tujine.  Festival ima revialni značaj, katerega osnovni cilj je popularizacija in afirmacija ljudskega petja in predstavitev le-tega širši publiki. Organizator je izbiral udeležence festivala po kriteriju kakovosti in izvirnosti skupin ter po zastopanosti različnih regij (srbsko govorečih) ter tudi po zastopanosti etno skupin iz tujine.

CINTARE smo se v okviru propozicij festivala predstavile na dveh prireditvah v Pančevu in sicer v Domu vojske Srbije in v Studentskem domu Pančevo, kjer smo predstavile slovenske ljudske pesmi iz različnih, predvsem obmejnih pokrajin - Bela krajina, Prekmurje, Štajerska, Gorenjska, Rezija, Istra, Primorska.

Petje pevk je bilo izredno toplo sprejeto in poslušano, saj je bilo spremljano s podrobnejšo razlago vsebine in načina ljudskega petja na Slovenskem, svoje pa so k atraktivni in praznični podobi prispevali tudi folklorni kostumi pevk, ki so predstavile dvanajst slovenskih pokrajin.

V okviru festivala, ki je bil medijsko dobro spremljan,  so potekale še druge spremljajoče dejavnosti in prireditve, med drugim smo si ogledale  razstavo tkanih pasov in likovno delavnico »Tkanice« v Pančevu, etnografski muzej v Beogradu itd. Tisto, kar je bilo še posebej pomembno in je dajalo čar celotnemu dogajanju v času festivala, pa je bilo druženje vseh udeležencev festivala, kjer smo si izmenjali izkušnje in stkali mnoga prijateljstva.

 

 

Dokler sem še mlada bila

S pomočjo predvajalnika spodaj lahko poslušate odlomke pesmi iz zgoščenke Dokler sem še mlada bila skupine Cintare, posnete oktobra 2013.

CD


PopUp MP3 Player (New Window)

Kamer sen lani tancela

S pomočjo predvajalnika spodaj lahko poslušate odlomke pesmi iz zgoščenke Kamer sen lani tancela skupine Cintare, posnete oktobra 2008.

CD


PopUp MP3 Player (New Window)